Generic placeholder image

Most Moravský písek

rekonstrukce mostu

Více zde »

Generic placeholder image

Bike point Mokrá

nová stavba

Více zde »

Novinky a aktuality

 • FAST JOB DAYe

  FAST JOB DAY

  V úterý dne 19. 2. 2019 se naše společnost zúčastní Dne pracovních příležitostí – FAST JOB DAY, kde se zástupci naší společnosti osobně setkají se studenty FAST VUT. Těšíme se na osobní setkání s našimi potencionálními kolegy či kolegyněmi.

 • SIMU

  SIMU – Komplexní simulační centrum

  Aktuálně jsou již na stavbě SIMU splněny 3 postupové termíny vyplývající ze smlouvy o dílo.

 • Kanalizace Budkovice, Řeznovice Hrubšice

  Kanalizace Budkovice, Řeznovice Hrubšice

  V podzimních měsících loňského roku jsme úspěšně provedli na projektech výstavby kanalizace..

 • SIMU

  SIMU

  26. 9. Proběhlo slavnostní zahájení stavby a položení základního kamene SIMU.

 • SIMU

  SIMU

  29.6. byla slavnostně podepsána smlouva o díla na výstavbu Komplexního simulačního centra Masarykovy univerzity.

 • Drnovice

  Drnovice

  V Obci Drnovice realizujeme výstavbu komunikací a inženýrských sítí pro umožnění výstavby nových RD.

 • WMO

  VMO

  Na ulici Provazníkově připravujeme demolicí území pro stavbu dalšího úseku VMO Brno - mimoúrovňové křižovatky, která přemostí Tomkovo náměstí a zlepší dopravní situaci v této části Brna

 • >Kanalizace Budkovice, Řeznovice a Hrubšice

  Kanalizace Budkovice, Řeznovice a Hrubšice

  Realizujeme odkanalizování místních částí města Ivančice, kde vybudujeme novou kanalizaci, která odvede splaškové vody do zmodernizované čistírny odpadních vod v Ivančicích.

NAŠE SLUŽBY