• Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  • Název projektu: Odkanalizování místní části města Ivančice - Budkovice
  • Cena díla: 35.709.709 Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2018 – 2020
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + COLAS CZ, a.s. + POHL cz, a.s.
 

3. 4. 2019

I přes zvýšenou hladinu řeky Jihlavy se nám podařilo provést výkop ve složitých základových poměrech (zvodnělé štěrkopískové podloží v těsné blízkosti řeky) a osazení ČS 01 v Řeznovicích. Jedná se o ŽB prefabrikovanou ČS průměru 2,5 m  a hloubce 5 m. Pokračujeme ve výstavbě kanalizačních stok a přípojek.

 

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY