• Investor Obec Drnovice
  • Název projektu: Vybudování vodovodu, kanalizace a komunikace v obci Drnovice – části Ve Třešních a U Černého Křížku – Šípalka
  • Cena díla: 17.849.593 Kč bez DPH
  • Termín plnění: 04/2018 – 10/2018
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + Přemysl Veselý, s.r.o. + POHL cz, a.s.
 

V Obci Drnovice realizujeme výstavbu komunikací a inženýrských sítí pro umožnění výstavby nových RD.

NAŠE SLUŽBY