• Inženýrské, dopravní a pozemní stavby

Společnost IDPS s.r.o. realizuje dopravní stavby v Brně a Jihomoravském kraji a zaměřuje se zejména na výstavbu a rekonstrukce komunikací a mostů. 

Krajská komunikace Budkovice

Dopravní stavby
  • Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
  • Název projektu: Rekonstrukce krajské komunikace III/15253, Ivančice – Budkovice
  • Cena díla: 2,4 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2020
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + COLAS CZ, a.s.

NAŠE SLUŽBY