• Inženýrské, dopravní a pozemní stavby


Lávka přes řeku Oslavu

Dopravní stavby
  • Investor: Město Oslavany
  • Název projektu: Lávka přes řeku Oslavu „K Dědičné štole“
  • Cena díla: 2,6 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2021
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o.

NAŠE SLUŽBY