• Inženýrské, dopravní a pozemní stavby

Společnost IDPS s.r.o. realizuje inženýrské stavby v Brně a Jihomoravském kraji, především se věnuje výstavbě kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod.

Intenzifikace ČOV Radostice

Inženýrské stavby
 • Investor: Obec Radostice
 • Název projektu: Radostice, Zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV
 • Cena díla: 35,8 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2019 – 2020
 • Zhotovitel: VHS Brno, a.s. + IDPS s.r.o.

Dešťová kanalizace Řeznovice - Hrubšice

Inženýrské stavby
 • Investor: Město Ivančice
 • Název projektu: Oprava dešťové kanalizace Řeznovice a Oprava dešťové kanalizace Hrubšice
 • Cena díla: 24,9 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 05/2019 – 12/2020
 • Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. + IDPS s.r.o.

Dešťová kanalizace Budkovice

Inženýrské stavby
 • Investor: Město Ivančice
 • Název projektu: Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice
 • Cena díla: 19,6 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 05/2019 – 12/2020
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + COLAS CZ, a.s.

Splašková kanalizace Řeznovice - Hrubšice

Inženýrské stavby
 • Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
 • Název projektu: Odkanalizování místních částí města Ivančice – Řeznovice a Hrubšice
 • Cena díla: 62,4 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 06/2018 – 12/2020
 • Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. + IDPS s.r.o. + POHL cz, a.s.

Splašková kanalizace Budkovice

Inženýrské stavby
 • Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
 • Název projektu: Odkanalizování místní části města Ivančice - Budkovice
 • Cena díla: 37,9 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 09/2018 – 12/2020
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + COLAS CZ, a.s. + POHL cz, a.s.

Drnovice - vodovod, kanalizace a komunikace

Inženýrské stavby
 • Investor Obec Drnovice
 • Název projektu: Vybudování vodovodu, kanalizace a komunikace v obci Drnovice
 • Cena díla:  19,5 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 04/2018 – 10/2018
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + Přemysl Veselý, s.r.o. + POHL cz, a.s.

NAŠE SLUŽBY