• Inženýrské, dopravní a pozemní stavby

Společnost IDPS s.r.o. realizuje inženýrské stavby v Brně a Jihomoravském kraji, především se věnuje výstavbě kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod.

Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ulice Olší

Inženýrské stavby
  • Investor: Statutární město Brno
  • Název projektu: Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ulice Olší
  • Cena díla: 76,5 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: březen 2022 – duben 2023
  • Zhotovitel: IDPS + EVT – Olší

Lukovany - kanalizace a ČOV

Inženýrské stavby
  • Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  • Název projektu: Lukovany – kanalizace a ČOV
  • Cena díla: 127,5 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2022 – 2024
  • Zhotovitel: „IDPS + VHS Lukovany“

NAŠE SLUŽBY