• Inženýrské, dopravní a pozemní stavby

Společnost IDPS s.r.o. realizuje inženýrské stavby v Brně a Jihomoravském kraji, především se věnuje výstavbě kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. V současnosti probíhá výstavba na Ivančicku, Šlapanicku a v obci Radostice.

Kanalizace a ČOV v obci Senorady

Inženýrské stavby
 • Investor: Obec Senorady
 • Název projektu: Kanalizace a ČOV v obci Senorady
 • Cena díla: 69 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2020 – 2021
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.

Šlapanicko – posílení skupinového vodovodu

Inženýrské stavby
 • Investor: Společnost pro Šlapanicko – vodovod – II. etapa
 • Název projektu: Šlapanicko - posílení skupinového vodovodu, II. etapa
 • Cena díla: 27,4 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2020 – 2021
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o.

Intenzifikace ČOV Radostice

Inženýrské stavby
 • Investor: Obec Radostice
 • Název projektu: Radostice, Zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV
 • Cena díla: 35,8 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2019 – 2020
 • Zhotovitel: VHS Brno, a.s. + IDPS s.r.o.

Dešťová kanalizace Řeznovice - Hrubšice

Inženýrské stavby
 • Investor: Město Ivančice
 • Název projektu: Oprava dešťové kanalizace Řeznovice a Oprava dešťové kanalizace Hrubšice
 • Cena díla: 32,9 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2019 – 2020
 • Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. + IDPS s.r.o.

Dešťová kanalizace Budkovice

Inženýrské stavby
 • Investor: Město Ivančice
 • Název projektu: Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice
 • Cena díla: 21,9 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2019 – 2020
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + COLAS CZ, a.s.

Splašková kanalizace Řeznovice - Hrubšice

Inženýrské stavby
 • Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
 • Název projektu: Odkanalizování místních částí města Ivančice – Řeznovice a Hrubšice
 • Cena díla: 58,7 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2018 – 2020
 • Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. + IDPS s.r.o. + POHL cz, a.s.

Splašková kanalizace Budkovice

Inženýrské stavby
 • Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
 • Název projektu: Odkanalizování místní části města Ivančice - Budkovice
 • Cena díla: 35,7 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2018 – 2020
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + COLAS CZ, a.s. + POHL cz, a.s.

NAŠE SLUŽBY