stavbyvedoucí

 

Petr Foler

stavbyvedoucí

Petr vystudoval střední průmyslovou školu v Příbrami, obor hornictví a hornická geologie. Svou kvalifikaci rozšířil o zkoušky na ČBÚ a úspěšně složil autorizační zkoušky jako autorizovaný technik v oboru geotechnika. Mezi nejdůležitější realizované projekty patří ražba klasickým způsobem – realizace štoly a betonové obezdívky štola Dvorského Polní v Brně,

  • NRTM (Nová rakouská tunelovací metoda) – Kolektor Brno na Náměstí Svobody
  • kanalizace Kunratice – III. region
  • Statické zajištění podzemních prostor – Mladá Boleslav

NAŠE SLUŽBY