Ievgen dokončil studium na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, a v současné době si doplňuje své vzdělání na Fakultě stavební v Brně v oboru Pozemního stavitelství. Ve své kariéře byl mistrem ve stavební výrobě na menších projektech rodinných domů a rozhodl se připojit k našemu týmu na projektu výstavby SIMU pro Masarykovu univerzitu.


NAŠE SLUŽBY