• Inženýrské, dopravní a pozemní stavby


Rekonstrukce a dostavba Bakešova pavilonu

Pozemní stavby
 • Investor: Společnost pro Bakešův pavilon (UNISTAV CONSTRUCTION a.s. + OHL ŽS, a.s.)
 • Název projektu: MOÚ Brno - rekonstrukce a dostavba Bakešova pavilonu
 • Cena díla: 9.160.759 Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2019 – 2020
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o.

SIMU

Pozemní stavby
 • Investor: Masarykova univerzita
 • Název projektu: Komplexní simulační centrum MU II
 • Cena díla: 562.399.682 bez DPH
 • Termín plnění: 07/2018 – 06/2020
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.

VMO Tomkovo náměstí

Pozemní stavby
 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Název projektu: I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí – demolice domů Provazníkova 77 a 79
 • Cena díla: 2.580.818 Kč bez DPH
 • Termín plnění: 07/2018 – 09/2018
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o.

Bike point Mokrá

Pozemní stavby
 • Investor: Obec Mokrá Horákov
 • Název projektu: Bike point Mokrá - Horákov
 • Cena díla: 1.420.166 Kč bez DPH
 • Termín plnění: 10/2017 – 06/2018
 • Dodavatel zhotovitele: IDPS s.r.o.

NAŠE SLUŽBY