• Inženýrské, dopravní a pozemní stavby


SIMU

Pozemní stavby
 • Investor: Masarykova univerzita
 • Název projektu: Komplexní simulační centrum MU II
 • Cena díla: 562 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 07/2018 – 06/2020
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.

Základní a mateřská škola Březina

Pozemní stavby
 • Investor: Obec Březina
 • Název projektu: Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ v obci Březina II
 • Cena díla: 19,6 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2020-2021
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + POHL cz, a.s.

Rekonstrukce a dostavba Bakešova pavilonu

Pozemní stavby
 • Investor: Společnost pro Bakešův pavilon (UNISTAV CONSTRUCTION a.s. + OHL ŽS, a.s.)
 • Název projektu: MOÚ Brno - rekonstrukce a dostavba Bakešova pavilonu
 • Cena díla: 9,2 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2019 – 2020
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o.

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice

Pozemní stavby
 • Investor: Město Šlapanice
 • Název projektu: Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilon C (kuchyň)
 • Cena díla: 24,7 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2019 – 2020
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o.

NAŠE SLUŽBY