• Investor: Obec Radostice
  • Název projektu: Radostice, Zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV
  • Cena díla: 35.816.571 Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2019 – 2020
  • Zhotovitel: VHS Brno, a.s. + IDPS s.r.o.
 

V obci Radostice realizujeme projekt intenzifikace ČOV ve sdružení s partnerem VHS Brno, a.s.

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY