• Inženýrské, dopravní a pozemní stavby


ČOV Radostice: zahájení zkušebního provozu

Novinky a aktuality

Místní komunikace Budkovice: realizace asfaltové konstrukční vrstvy

Novinky a aktuality

SIMU v Lidových novinách

Novinky a aktuality

ČOV Radostice: práce pokračují

Novinky a aktuality

Základní a mateřská škola Březina

Novinky a aktuality

Šlapanicko – posílení skupinového vodovodu

Novinky a aktuality

IDPS na dni pracovních příležitostí Fakulty stavební

Novinky a aktuality

Bourací práce pro přípravu VMO Tomkovo náměstí dokončeny

Novinky a aktuality

SIMU: Zlatá brána do kampusu MU

Novinky a aktuality

FAST Job Day

Novinky a aktuality

ČOV Radostice: dokončeno založení objektu

Novinky a aktuality

SIMU: Stavební práce pokračují

Novinky a aktuality

IDPS na jachtě

Novinky a aktuality

VMO Tomkovo náměstí v médiích

Novinky a aktuality

VUT v Brně slaví 120 let

Novinky a aktuality

Splašková kanalizace Budkovice a Řeznovice-Hrubšice

Novinky a aktuality

Drnovické jablkobraní

Novinky a aktuality

SIMU: 850 tun oceli tvoří bránu do Univerzitního kampusu

Novinky a aktuality

Sanace poruch Husovického tunelu

Novinky a aktuality

Hrubá stavba SIMU téměř hotova

Novinky a aktuality

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice

Novinky a aktuality

Intenzifikace ČOV Radostice

Novinky a aktuality

Kanalizace Budkovice, Řeznovice - Hrubšice

Novinky a aktuality

IDPS má svůj Facebook, sledujte nás!

Novinky a aktuality

SIMU: Dokončeno třetí nadzemní podlaží

Novinky a aktuality

IDPS podepsala smlouvu s Městem Ivančice na opravu dešťových kanalizací

Novinky a aktuality

Společnost IDPS s.r.o. uzavřela Smlouvy o dílo na další investici Města Ivančice - Oprava stávajících dešťových kanalizací v Budkovicích a Řeznovicích+Hrubšicích. Předpoklad zahájení prací 05/2019.

Kanalizace Budkovice, Řeznovice - Hrubšice

Novinky a aktuality

Splašková kanalizace Budkovice - pokračujeme s výstavbou kanalizačních stok a přípojek v místních komunikacích. Zahájili jsme práce na hlavní stoce A v krajské komunikaci.

Kanalizace Budkovice, Řeznovice - Hrubšice

Novinky a aktuality

I přes zvýšenou hladinu řeky Jihlavy se nám podařilo provést výkop ve složitých základových poměrech (zvodnělé štěrkopískové podloží v těsné blízkosti řeky) a osazení ČS 01 v Řeznovicích. 

IDPS hrdým partnerem Městského divadla

Novinky a aktuality

Společnost IDPS s.r.o. se stala hrdým partnerem Městského divadla v Brně a zařadila se tak po bok dalších partnerů, kteří se podílejí na chodu této příspěvkové organizace.

FAST JOB DAY

Novinky a aktuality

V úterý dne 19. 2. 2019 se naše společnost zúčastní Dne pracovních příležitostí – FAST JOB DAY, kde se zástupci naší společnosti osobně setkají se studenty FAST VUT. Těšíme se na osobní setkání s našimi potencionálními kolegy či kolegyněmi.

Kanalizace Budkovice, Řeznovice Hrubšice

Novinky a aktuality

V podzimních měsících loňského roku jsme úspěšně provedli na projektech výstavby kanalizace..

NAŠE SLUŽBY