• Investor: Společnost pro Bakešův pavilon (UNISTAV CONSTRUCTION a.s. + OHL ŽS, a.s.)
  • Název projektu: MOÚ Brno - rekonstrukce a dostavba Bakešova pavilonu
  • Cena díla: 9,2 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2019 – 2020
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o.
 

Společnost IDPS s.r.o. realizuje pro Masarykův onkologický ústav se sídlem na Žlutém kopci v Brně rekonstrukci a dostavbu šikmých i plochých střech. Stavba bude dokončena v roce 2020.

NAŠE SLUŽBY