• Investor: Město Šlapanice
  • Název projektu: Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilon C (kuchyň)
  • Cena díla: 24,7 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2019 – 2020
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o.
 

Společnost IDPS s.r.o. realizuje ve Šlapanicích u Brna projekt rozšíření kapacit zázemí základní školy. Předmětem stavby je přístavba kuchyně školní jídelny, zpevněné plochy, přípojky inženýrských sítí a trafostanice.

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY