• Investor: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
  • Název projektu: "Břeclav, nábřeží Komenského - Oprava kanalizace a vodovodu"
  • Cena díla: 70 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2022 – 2023
  • Zhotovitel: „IDPS s.r.o.“
 
  • Investor: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
  • Název projektu: "Břeclav, nábřeží Komenského - Oprava kanalizace a vodovodu"
  • Cena díla: 70 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2022 – 2023
  • Zhotovitel: „IDPS s.r.o.“

Naše společnost realizuje pro investora Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. stavbu “BŘECLAV, NÁBŘEŽÍ KOMENSKÉHO – OPRAVA KANALIZACE A VODOVODU“.

Jedná se o opravu stávající kanalizační stoky (vč. revizních šachet, propojů odbočných stok a domovních přípojek) a opravu stávajícího vodovodního řadu. Oprava kanalizace spočívá ve výměně železobetonového potrubí kruhového průřezu za nové železobetonové potrubí vejčitého průřezu s čedičovou výstelkou. Oprava vodovodu spočívá ve výměně stávajícího potrubí za nové polypropylenové potrubí. Souběžně s touto stavbou probíhá investiční akce Města Břeclav “Nábřeží Komenského – oprava komunikace“.

Výsledkem těchto dvou akcí bude již na podzim tohoto roku kompletně zrekonstruovaná ulice v jedné z nejhezčích lokalit ve městě Břeclav.

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY