• Inženýrské, dopravní a pozemní stavby

Společnost IDPS s.r.o. realizuje inženýrské stavby v Brně a Jihomoravském kraji, především se věnuje výstavbě kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod.

Oddílná kanalizace Babice u Rosic

Inženýrské stavby
 • Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
 • Název projektu: "Oddílná kanalizace Babice u Rosic"
 • Cena díla: 84 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2024 – 2025
 • Zhotovitel: „IDPS s.r.o. x COLAS CZ, a.s. x POHL cz, a.s.“

Vodovod Marek

Inženýrské stavby
 • Investor: Svazek obcí vodovod Marek
 • Název projektu: "Vodovod Marek"
 • Cena díla: 138 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2023 – 2025
 • Zhotovitel: „IDPS s.r.o. + POHL cz, a.s. + AQUASYS spol. s.r.o.“

Kanalizace a ČOV Rohozec

Inženýrské stavby
 • Investor: Obec Rohozec
 • Název projektu: Kanalizace a ČOV Rohozec
 • Cena díla: 53,5 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2023 – 2025
 • Zhotovitel: „Společnost ČOV Rohozec“

NAŠE SLUŽBY