• Inženýrské, dopravní a pozemní stavby

Společnost IDPS s.r.o. realizuje inženýrské stavby v Brně a Jihomoravském kraji, především se věnuje výstavbě kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod.

Vodovod Marek

Inženýrské stavby
 • Investor: Svazek obcí vodovod Marek
 • Název projektu: "Vodovod Marek"
 • Cena díla: 138 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2023 – 2025
 • Zhotovitel: „IDPS s.r.o. + POHL cz, a.s. + AQUASYS spol. s.r.o.“

Břeclav, nábřeží Komenského - Oprava kanalizace a vodovodu

Inženýrské stavby
 • Investor: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
 • Název projektu: "Břeclav, nábřeží Komenského - Oprava kanalizace a vodovodu"
 • Cena díla: 70 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2022 – 2023
 • Zhotovitel: „IDPS s.r.o.“

Kanalizace a ČOV Rohozec

Inženýrské stavby
 • Investor: Obec Rohozec
 • Název projektu: Kanalizace a ČOV Rohozec
 • Cena díla: 53,5 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2023 – 2025
 • Zhotovitel: „Společnost ČOV Rohozec“

Lukovany - Kanalizace a ČOV

Inženýrské stavby
 • Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
 • Název projektu: Lukovany – kanalizace a ČOV
 • Cena díla: 127,5 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2022 – 2024
 • Zhotovitel: „IDPS + VHS Lukovany“

NAŠE SLUŽBY