• Investor: Svazek obcí vodovod Marek
  • Název projektu: "Vodovod Marek"
  • Cena díla: 138 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2023 – 2025
  • Zhotovitel: „IDPS s.r.o. + POHL cz, a.s. + AQUASYS spol. s.r.o.“
 
  • Investor: Svazek obcí vodovod Marek
  • Název projektu: "Vodovod Marek"
  • Cena díla: 138 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2023 – 2025
  • Zhotovitel: „IDPS s.r.o. + POHL cz, a.s. + AQUASYS spol. s.r.o.“

Společnost IDPS s.r.o. zahájila práce na projektu „Vodovod Marek“.

Účelem stavby je napojení vodovodních sítí obcí Lysice, Drnovice a Voděrady na skupinový vodovod Blansko. Vybudování nových vodovodních propojení a vodojemu Marek společně s rekonstrukcemi stávajících vodojemů v Drnovicích a Bořitově a tím zvýšení kapacity zásobování domácností pitnou vodou.

Jedná se o jednu z největších staveb v historii Lysic, Drnovic a Voděrad.

Výstavbou těchto propojení bude zaručena potřebná kapacita na zásobování této lokality pitnou vodou.


NAŠE SLUŽBY