• Inženýrské, dopravní a pozemní stavby

Jsme kolektiv techniků, kteří v minulosti získali zkušenosti na nejvýznamnějších projektech v České republice v segmentech inženýrských, dopravních a pozemních staveb.

Seznam referencí

FEKT VUT v Brně na ul. Technická 12

Reference týmu
 • Investor VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, Antonínská 548/1, 601 90 Brno
 • Cena díla: 940 mil. Kč
 • Termín realizace: 2010 - 2012
 • Účel stavby: Vybudování vzdělávacího komplexu FEKT VUT v Brně umožnilo dislokovat veškerá pracoviště a výukové prostory fakulty elektrotechnické do jediného území v rámci areálu kampusu VUT v Brně -Medlánkách. Stavba se sestává z osmi dvou až sedmipodlažních objektů s celkovou užitnou plochou téměř 30 tis. m2. Dominantou areálu je prostorná aula zastřešená kopulí, která je tvořena ocelovou skruženou konstrukcí s předsazeným keramickým pláštěm. Vedoucím projektu byl Petr Jureček a vlastní dodávky na stavbě koordinoval Martin Štipčák v pozici hlavního stavbyvedoucího.

Biology Park Brno

Reference týmu
 • Investor Biology Park Brno a.s.
 • Cena díla: 342 mil. Kč
 • Termín realizace: 2014 - 2015
 • Účel stavby: Biology Park Brno je nově vybudovaný vědeckotechnický park v Brně s orientací na biotechnologie a biomedicínu. Základním smyslem tohoto projektu je podpora konkurenceschopnosti a přenosu výsledků výzkumu a vývoje v oblasti biomedicínských a biotechnologických aplikací na trh, s důrazem na podněcování transferu znalostí a technologií mezi vysokoškolskými institucemi a podnikatelskými subjekty. Novostavba je tvořena čtyřmi nadzemními a jednom podzemním podlaží s celkovou zastavěnou plochou 2 200 m2 a podlažní plochou objektu 6 530 m2. Vedoucím projektu byl Petr Jureček a vlastní dodávky na stavbě koordinoval Martin Štipčák v pozici hlavního stavbyvedoucího.

Stavba CSP a VTP

Reference týmu
 • Investor VTP Brno, a.s. a Jihomoravský kraj
 • Cena díla: 535 mil. Kč
 • Termín realizace: 2013 - 2014
 • Účel stavby: Stavba je složena ze dvou vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů lokalizovaných v kampusu VUT v Brně. Primárně jsou objekty určené pro technologicky orientované společnosti s inovativním potenciálem, vědecko-výzkumné organizace, klastry nebo start-up projekty. Realizační tým vedl Petr Jureček a za technickou přípravu projektu odpovídal Lukáš Krček.

Univerzitni kampus Brno-Bohunice, AVVA - modrá etapa

Reference týmu
 • Investor Masarykova univerzita v Brně
 • Cena díla: 1050 mil. Kč
 • Termín realizace: 2005 - 2007
 • Účel stavby: Modrá etapa je součástí výstavby Kampusu Masarykovy univerzity v Brně - Bohunicích. Osm nových pavilonů o celkové užitné ploše 13 848 m2 nabízí univerzitě prostor pro zhruba 160 zaměstnanců a více než 1400 studentů. Veškeré objekty a návazné areálové komunikace jsou bezbariérové a vybavené navigačním systémem pro neslyšící. V pozici stavbyvedoucího řídil práce na této stavbě Ondřej Puč.

Rekonstrukce zámecké jízdárny v Lednici

Reference týmu
 • Investor Multifunkční centrum zámek Lednice - zájmové sdružení právnických osob
 • Název projektu Rekonstrukce zámecké jízdárny Lednice - multifunkční centrum
 • Cena díla: 350 mil. Kč
 • Termín realizace: 2012 - 2013
 • Účel stavby: Projekt spočívá především ve stavební (památkové) obnově historického objektu zámeckých jízdáren, v areálu zámku Lednice v Lednicko - Valtickém areálu, který je součástí světového dědictví UNESCO. Rekonstrukce se týkala celé části východního a jižního křídla budovy, části prostor západního křídla budovy, části sklepních prostor, vč. inženýrských sítí, a to za účelem dalšího využití prostor pro poskytování kulturních a vzdělávacích služeb. Odborné práce na stavbě řídil stavbyvedoucí Martin Štipčák.

Brno, Dvorského, Polní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Reference týmu
 • Investor Statutární město Brno, Dominikánské nám.196/1, 602 00 Brno
 • Název projektu Brno, Dvorského, Polní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Cena díla: 70 mil. Kč
 • Termín realizace: 2016 - 2017
 • Účel stavby: Z důvodu zkapacitnění a nutnosti rekonstrukce páteřního kanalizačního sběrače byla realizována mj. rekonstrukce kanalizace pomocí ražby štoly prováděné hornickým způsobem, realizace těžních šachet, bezvýkopové provedení kanalizačních přípojek pomocí ražených štol. V pozici závodního stavební práce řídil Petr Foler a za technickou přípravu projektu odpovídal Jaroslav Kyselka.

NAŠE SLUŽBY