stavbyvedoucí

 

Martin Štipčák

stavbyvedoucí

Martin vystudoval vysokou školu na stavební fakultě, obor pozemní stavby. V roce 2012 si rozšířil svoje vzdělání o autorizaci v oboru pozemních staveb. Svoji pracovní kariéru zahájil jako mistr stavební výroby a úspěšně se propracoval na pozici hlavního stavbyvedoucího. Podílel se na realizaci významných projektů

Náš kolega úspěšně složil autorizační zkoušky ČKAIT a je autorizovaným inženýrem v oboru pozemních staveb.


NAŠE SLUŽBY