hlavní stavbyvedoucí

 

Martin Štipčák

hlavní stavbyvedoucí

Martin vystudoval vysokou školu na stavební fakultě, obor pozemní stavby. V roce 2012 si rozšířil svoje vzdělání o autorizaci v oboru pozemních staveb. Svoji pracovní kariéru zahájil jako mistr stavební výroby a úspěšně se propracoval na pozici hlavního stavbyvedoucího. Podílel se na realizaci významných projektů

Nyní jako hlavní stavbyvedoucí zodpovídá za hladký průběh celého projektu. Má na starosti vedení a koordinaci práce celého stavebního týmu, včetně dělníků a subdodavatelů. Martin úspěšně složil autorizační zkoušky ČKAIT a je autorizovaným inženýrem v oboru pozemních staveb. 

Ve společnosti IDPS s.r.o. se podílel na realizaci těchto projektů:


NAŠE SLUŽBY