• Investor: VTP Brno a.s.
  • Název projektu: Rekonstrukce a přestavba Kongresového centra Brno
  • Cena díla:  297 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2022-2023
  • Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. x IDPS s.r.o.
 
  • Investor: VTP Brno, a.s.
  • Název projektu: "Rekonstrukce a přestavba Kongresového centra Brno"
  • Cena díla: 297 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2022-2023
  • Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. x IDPS s.r.o.

Na podzim roku 2023 jsme dokončili projekt "Rekonstrukce a přestavba Kongresového centra Brno" ve sdružení s partnerem OHLA ŽS, a.s. a stavba byla úspěšně zkolaudována.

Akce "Rekonstrukce a přestavba Kongresového centra v Brně" představovala obnovu celé budovy, která byla postavena mezi lety 1988 až 1991 dle studie Jiřího Gočára. Jde o technicistní, čtyřpodlažní atriovou stavbu s předsazenou ocelovou konstrukcí a pláštěm ze sklobetonových tvárnic. Předmětem prací byla kompletní rekonstrukce objektu, kdy byly stávající materiály nahrazeny novými. Architektonický vzhled objektu zůstal zachován. Velkou výzvou pro nás bylo překonání kvalitní řemeslné práce tehdejších stavitelů.

Nově zrekonstruované vnitřní prostory již slouží jako inkubátory pro začínající firmy. Kulturní i business akce se těší novým rozlehlým sálům v kongresovém patře. Technicky největší výzvou této stavby byla předsazená ocelová konstrukce, do které byly vkládány prefabrikáty sklobetonových panelů - vitální roli hrála přesnost osazení. Mezi ovlivňující faktory bylo nutné zahrnout výškové odchylky skeletové konstrukce vlivem sedání objektu, dodržení otvorů s požadovanou spárou pro vložení prefabrikovaných dílců luxfer a nejdůležitější – dodržení umístění vnějších oken, které se systémem „kastlových“ oken otevírají do vnitřních oken s tolerancí jednoho centimetru. Takové hodnoty bylo výzvou dodržet u objektu s délkou strany fasády 50 m.

 

NAŠE SLUŽBY