• Investor: VTP Brno a.s.
  • Název projektu: Rekonstrukce a přestavba Kongresového centra Brno
  • Cena díla:  297 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2022-2023
  • Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. x IDPS s.r.o.
 
  • Investor: VTP Brno, a.s.
  • Název projektu: "Rekonstrukce a přestavba Kongresového centra Brno"
  • Cena díla: 297 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2022-2023
  • Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. x IDPS s.r.o.

V červnu 2022 jsme zahájili nový projekt "Rekonstrukce a přestavba Kongresového centra Brno" ve sdružení s partnerem OHLA ŽS, a.s.

Akce "Rekonstrukce a přestavba Kongresového centra v Brně" představuje obnovu celé budovy. Jedná se o budovu, která byla postavena mezi lety 1988 až 1991 dle studie Jiřího Gočára. Jde o technicistní, čtyřpodlažní atriovou stavbu s předsazenou ocelovou konstrukcí a pláštěm ze sklobetonových tvárnic. Předmětem prací je kompletní rekonstrukce objektu, kdy budou stávající materiály nahrazeny novými. Architektonický vzhled objektu zůstane zachován. 

Velkou výzvou pro nás je překonání kvalitní řemeslné práce tehdejších stavitelů. Rekonstrukce a přestavba bude probíhat do léta příštího roku.

 

NAŠE SLUŽBY