• Investor: Obec Senorady
  • Název projektu: Kanalizace a ČOV v obci Senorady
  • Cena díla: 69 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2020 – 2021
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.
 
  • Investor: Obec Senorady
  • Název projektu: Kanalizace a ČOV v obci Senorady
  • Cena díla: 69 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2020 – 2021
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.

Společnost IDPS s.r.o. realizuje jako generální dodavatel výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Senorady. V obci bude vybudována gravitační splašková kanalizace o celkové délce 3,8 km a bude doplněna výtlačnými řady o celkové délce 243 m. Dále bude vybudováno odbočení pro napojení kanalizačních přípojek pro celkem 165 objektů. Součástí projektu jsou také přípojky vodovodu a nízkého napětí pro ČOV a čerpací stanice. V severní části obce bude vybudována čistírna odpadních vod o kapacitě 450 ekvivalentních obyvatel. Termín ukončení stavby je v listopadu 2021.


NAŠE SLUŽBY