18. 1. 2021

Společnost IDPS s.r.o. realizuje jako generální dodavatel výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Senorady. V obci bude vybudována gravitační splašková kanalizace o celkové délce 3,8 km a bude doplněna výtlačnými řady o celkové délce 243 m. Dále bude vybudováno odbočení pro napojení kanalizačních přípojek pro celkem 165 objektů. Součástí projektu jsou také přípojky vodovodu a nízkého napětí pro ČOV a čerpací stanice. V severní části obce bude vybudována čistírna odpadních vod o kapacitě 450 ekvivalentních obyvatel. Termín ukončení stavby je v listopadu 2021.


NAŠE SLUŽBY