stavbyvedoucí

 

Jakub Mláděnka

stavbyvedoucí

Jakub úspěšně dokončil studium na Fakultě stavební v Brně, v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby. Nyní se podílí na realizaci projektů výstavby a rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace a místních komunikací na Ivančicku.


NAŠE SLUŽBY