vedoucí projektu

 

Ondřej Puč

vedoucí projektu - vodohospodářské stavby

Ondřej je absolventem fakulty stavební na VUT v Brně, obor pozemní stavby se specializací na technologie a řízení staveb. Svoji profesní dráhu zahájil jako technik stavební výroby, následně stavbyvedoucí, a nyní působí jako vedoucí projektu v oblasti inženýrských staveb.

V minulosti se podílel na realizaci významných projektů, mezi které patří:

  • Rekonstrukce Fakulty sociálních studií MU
  • Výstavba Campus Masarykovy univerzity Brno – Bohunice
  • Šlapanicko – Čistá říčka a Rakovec
  • Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny
  • Společná ČOV a kanalizace pro obce Strachotín a Popice, II.etapa

Ondřej v roce 2014 úspěšně absolvoval autorizační zkoušky a tím se stal autorizovaným technikem v oboru staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství se specializací stavby zdravotnětechnické.

Ve společnosti IDPS s.r.o. je zodpovědný za celkové vedení projektu od fáze návrhu až po dokončení. Dohlíží na správné řízení a koordinaci práce svého týmu, podílel na realizaci těchto projektů:


NAŠE SLUŽBY