• Investor: Společnost pro Šlapanicko – vodovod – II. etapa
  • Název projektu: Šlapanicko - posílení skupinového vodovodu, II. etapa
  • Cena díla: 27,4 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2020 – 2021
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o.
 
  • Investor: Společnost pro Šlapanicko – vodovod – II. etapa
  • Název projektu: Šlapanicko - posílení skupinového vodovodu, II. etapa
  • Cena díla: 27,4 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2020 – 2021
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o.

V rámci projektu "Šlapanicko - výstavba skupinového vodovodu, II. etapa" byl v období 03/2020 až 10/2021 realizován vodojem nad obcí Sivice. Stavba se skládá ze dvou akumulačních nádrží o objemu 2x 150 m3. Spolu s vodojemem byl zbudován i přívodní a zásobovací vodovodní řad do obce.

Dále bylo v rámci tohoto projektu vybudováno 6 400 m vodovodního přivaděče Jiříkovice - Kobylnice - Prace, z nichž bylo 5 350 m realizováno metodou pluhování.

NAŠE SLUŽBY