• Investor: Společnost pro Šlapanicko – vodovod – II. etapa
  • Název projektu: Šlapanicko - posílení skupinového vodovodu, II. etapa
  • Cena díla: 27,4 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2020 – 2021
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o.
 
  • Investor: Společnost pro Šlapanicko – vodovod – II. etapa
  • Název projektu: Šlapanicko - posílení skupinového vodovodu, II. etapa
  • Cena díla: 27,4 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2020 – 2021
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o.

Naše společnost realizuje na této stavbě výstavbu nového vodojemu a zásobní a výtlačné vodovodní řady.

NAŠE SLUŽBY