21. 10. 2020

Společnost IDPS s.r.o. realizuje v rámci projektu "Šlapanicko - výstavba skupinového vodovodu, II. etapa" výstavbu vodovodních řadů mezi obcemi Kobylnice u Brna, Prace a Jiříkovice o celkové délce 6 400 m. Cílem projektu je rozšíření skupinového vodovodu Říčky o další obce směrem na jih od Šlapanic. Pokládka vodovodního potrubí byla realizována metodou pluhování ve spolupráci se společností IFK GmbH. Touto metodou bylo do orné půdy a polních cest umístěno 5 350 m vodovodního potrubí HDPE DN160.

NAŠE SLUŽBY