• Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  • Název projektu: Odkanalizování místní části města Ivančice - Budkovice
  • Cena díla: 35,7 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2018 – 2020
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + COLAS CZ, a.s. + POHL cz, a.s.
 
  • Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  • Název projektu: Odkanalizování místní části města Ivančice - Budkovice
  • Cena díla: 35,7 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2018 – 2020
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + COLAS CZ, a.s. + POHL cz, a.s.

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY