5. 11. 2019

Splašková kanalizace včetně čerpacích stanic v Řeznovicích-Hrubšicích byla k 30. září 2019 úspěšně předána a uvedena do předčasného užívání - od 1. října 2019 je majitelům nemovitostí umožněno připojit se na stokovou síť, která odvede jejich splaškové vody na ČOV Ivančice. O měsíc později byla uvedena do předčasného užívání také splašková kanalizace v Budkovicích, a od 1. listopadu 2019 mohou i jejich obyvatelé odvádět své odpadní vody do ivančické čistírny odpadních vod. K dokončení projektu zbývá provést definitivní úpravu povrchů dotčených komunikací.

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY