• Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko
  • Název projektu: Kanalizace a ČOV Ketkovice
  • Cena díla: 64,8 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2021 – 2022
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + COLAS CZ, a.s. + POHL cz, a.s.
 
  • Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko
  • Název projektu: Kanalizace a ČOV Ketkovice
  • Cena díla: 64,8 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2021 – 2022
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + COLAS CZ, a.s. + POHL cz, a.s.

Společnost IDPS s.r.o. dokončila ve spolupráci se společnostmi COLAS CZ, a.s. a POHL cz, a.s. výstavbu splaškové kanalizace v obci Ketkovice na Ivančicku. Byla vybudována mechanicko-biologicko-chemická čistírna odpadních vod s kapacitou 700 ekvivalentních obyvatel v obci Ketkovice.


NAŠE SLUŽBY