05.12.2022

Dne 30.11.2022 jsme dokončili stavbu „Kanalizace a ČOV Ketkovice-Čučice“ . Byla vybudována mechanicko-biologicko-chemická čistírna odpadních vod pro 700 ekvivalentních obyvatel, 4005m kanalizačních stok, 250 ks domovních přípojek s délkou 1375m, čerpací stanice a výtlačné potrubí o délce 225m.

Celková cena díla 64 787 156,- Kč bez DPH.

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY