• Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  • Název projektu: Lukovany – kanalizace a ČOV
  • Cena díla: 127,5 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2022 – 2023
  • Zhotovitel: „IDPS + VHS Lukovany“
 
  • Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  • Název projektu: "Lukovany – kanalizace a ČOV"
  • Cena díla: 127,5 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2022 – 2023
  • Zhotovitel: „IDPS + VHS Lukovany“

.Společnost IDPS s.r.o. od března 2022 realizovala nový projekt "Lukovany - kanalizace a ČOV".  Součástí projektu byla novostavba splaškové kanalizace a mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s kapacitou 800 ekvivalentních obyvatel v obci Lukovany. Projekt byl ukončen na konci roku 2023.

Lukovany se nacházejí na v Jihomoravském kraji.

NAŠE SLUŽBY