• Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  • Název projektu: Lukovany – kanalizace a ČOV
  • Cena díla: 127,5 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2022 – 2024
  • Zhotovitel: „IDPS + VHS Lukovany“
 
  • Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  • Název projektu: Lukovany – kanalizace a ČOV
  • Cena díla: 127,5 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2022 – 2024
  • Zhotovitel: „IDPS x VHS Lukovany“

Společnost IDPS s.r.o. od března realizuje nový projekt Lukovany – kanalizace a ČOV. Předmětem projektu je vybudování oddílné splaškové kanalizace v obci Lukovany včetně přečištění odpadních vod na mechanicko-biologické čistírně odpadních vod s kapacitou 800 ekvivalentních obyvatel v obci Lukovany.

Obec Lukovany se nachází v západní části Jihomoravského kraje.


NAŠE SLUŽBY