V prosinci roku 2023 byl o 3 měsíce dříve dokončen projekt splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Lukovany. Stavba byla úspěšně předána Investorovi: SVAK Ivančice - provoz Rosicko, a nyní probíhá zkušební provoz pod taktovkou provozovatele - VAS a.s.

 

NAŠE SLUŽBY