07.06.2023

V obci Lukovany probíhají nadále stavební práce v rámci projektu "Kanalizace a ČOV Lukovany". Nová splašková kanalizace je z velké části již položena a zapravují se rýhy v místních komunikacích. V areálu ČOV se aktuálně v železobetonových nádržích instaluje vystrojení technologiemi, probíhají řemeslnické práce na provozní budově a realizují se finální úpravy povrchu v areálu ČOV.

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY