• Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko
  • Název projektu: Odkanalizování obce Nová Ves
  • Cena díla: 72,9 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2021 – 2022
  • Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. + IDPS s.r.o.
 
  • Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko
  • Název projektu: Odkanalizování obce Nová Ves
  • Cena díla: 72,9 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2021 – 2022
  • Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. + IDPS s.r.o.

Společnost IDPS s.r.o. dokončila ve spolupráci se společností COLAS CZ, a.s. výstavbu splaškové kanalizace a výměnu vodovodního potrubí v obci Nová Ves na Ivančicku. Kanalizační stoka slouží k odvedení splaškových vod z rodinné zástavby obce Nová Ves. Splaškové vody jsou odvedeny pomocí kanalizačního výtlaku do obce Řeznovice a odsud do čistírny odpadních vod v Ivančicích. Výměna vodovodu je navržena v některých ulicích, kde hustota inženýrských sítí způsobuje kolizi stávajícího vodovodu a plánované splaškové kanalizace.

NAŠE SLUŽBY