06.12.2021

Nové Vsi proběhla další důležitá etapa výstavby kanalizace. Byla osazena sklolaminátová šachta čerpací stanice se separací pevných látek včetně vystrojení pro přečerpání odpadních vod z obce Nová Ves do kanalizace v Ivančicích-Řeznovicích. Čerpací stanice je suché zařízení s plynotěsnou a vodotěsnou provozní nádrží, která obsahuje uvnitř zdvojený systém sběrače pevných látek, jištěným proti ucpávání. Čerpadla jsou instalována v suché jímce, proto jsou snadno dostupná pro údržbu a nejsou vystavena ponoru v agresivním prostředí odpadní vody. V případě zaplavení zůstává čerpací stanice plně funkční. V šachtě čerpací stanice není intenzivní zápach jako u klasické čerpací stanice s ponornými čerpadly v mokré jímce. Maximální výkon stanice je 20 m3/h. 

NAŠE SLUŽBY