• Investor:Obec Nová Ves
  • Název projektu: "Nová Ves - opravy místních komunikací po stavbě kanalizace" 
  • Cena díla:  19 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2022
  • Zhotovitel: COLAS x IDPS
 
  • Investor: Obec Nová Ves
  • Název projektu: "Nová Ves - opravy místních komunikací po stavbě kanalizace"
  • Cena díla: 19 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2022
  • Zhotovitel: COLAS x IDPS

 

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY