• Inženýrské, dopravní a pozemní stavby

Společnost IDPS s.r.o. realizuje dopravní stavby v Brně a Jihomoravském kraji a zaměřuje se zejména na výstavbu a rekonstrukce komunikací a mostů.

Místní komunikace Nová Ves

Dopravní stavby
 • Investor:Obec Nová Ves
 • Název projektu: "Nová Ves - opravy místních komunikací po stavbě kanalizace" 
 • Cena díla:  19 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2022
 • Zhotovitel: COLAS x IDPS

Lávka přes řeku Oslavu „K Dědičné štole“

Dopravní stavby
 • Investor: Město Oslavany
 • Název projektu: Lávka přes řeku Oslavu „K Dědičné štole“
 • Cena díla: 2,6 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2021 - 2022
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o.

Krajská komunikace Budkovice

Dopravní stavby
 • Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • Název projektu: Rekonstrukce krajské komunikace III/15253, Ivančice – Budkovice
 • Cena díla: 2,4 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2020
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + COLAS CZ, a.s.

Místní komunikace Budkovice

Dopravní stavby
 • Investor: Město Ivančice
 • Název projektu: Rekonstrukce místních komunikací, Ivančice - Budkovice
 • Cena díla: 19,8 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2020
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + COLAS CZ, a.s.

Místní komunikace Řeznovice – Hrubšice

Dopravní stavby
 • Investor: Město Ivančice
 • Název projektu: Oprava účelových a místních komunikací v Řeznovicích a Hrubšicích
 • Cena díla: 43,5 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2020
 • Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. + IDPS s.r.o.

Husovický tunel - sanace poruch

Dopravní stavby
 • Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Název projektu: Silnice I/42 - Husovický tunel - sanace lokálních poruch stabební části tunelu
 • Cena díla: 4,8 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 07/2019 – 08/2019
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o.

Most Moravský Písek

Dopravní stavby
 • Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Název projektu: I/54 Moravský Písek, oprava mostu ev. č. 54-020
 • Cena díla: 5,6 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 06/2018 – 09/2018 uvedení do provozu
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o.

Drnovice - vodovod, kanalizace a komunikace

Dopravní stavby
 • Investor Obec Drnovice
 • Název projektu: Vybudování vodovodu, kanalizace a komunikace v obci Drnovice
 • Cena díla:  19,5 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 04/2018 – 10/2018
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + Přemysl Veselý, s.r.o. + POHL cz, a.s.

NAŠE SLUŽBY