• Investor: Město Ivančice
  • Název projektu: Rekonstrukce místních komunikací, Ivančice - Budkovice
  • Cena díla: 19,8 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2020
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + COLAS CZ, a.s.
 
  • Investor: Město Ivančice
  • Název projektu: Rekonstrukce místních komunikací, Ivančice - Budkovice
  • Cena díla: 19,8 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2020
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + COLAS CZ, a.s.

Společnost IDPS s.r.o. realizovala v obci Budkovice na Ivančicku opravy místních komunikací po výstavbě splaškové a dešťové kanalizace. Díky realizaci stavby dojde ke zlepšení podmínek k bydlení a životního prostředí v obci Budkovice. Současně budou provedeny úpravy komunikací pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Stavba byla realizována na podzim roku 2020 ve spolupráci s COLAS cz, a.s.

NAŠE SLUŽBY