• Investor: Město Ivančice
  • Název projektu: Oprava účelových a místních komunikací v Řeznovicích a Hrubšicích
  • Cena díla: 43,5 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2020
  • Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. + IDPS s.r.o.
 
  • Investor: Město Ivančice
  • Název projektu: Oprava účelových a místních komunikací v Řeznovicích a Hrubšicích
  • Cena díla: 43,5 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2020
  • Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. + IDPS s.r.o.

Společnost IDPS s.r.o. realizovala v obcích Řeznovice a Hrubšice na Ivančicku opravy účelových a místních komunikací po výstavbě splaškové a dešťové kanalizace. Díky realizaci stavby dojde ke zlepšení podmínek k bydlení a životního prostředí v obcích Řeznovice a Hrubšice. Současně byly provedeny úpravy komunikací pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Stavba byla realizována na podzim roku 2020 ve spolupráci s COLAS cz, a.s.


NAŠE SLUŽBY