• Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Název projektu: I/54 Moravský Písek, oprava mostu ev. č. 54-020
  • Cena díla: 5,6 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 06/2018 – 09/2018 uvedení do provozu
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o.
 
  • Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Název projektu: I/54 Moravský Písek, oprava mostu ev. č. 54-020
  • Cena díla: 5,6 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 06/2018 – 09/2018 uvedení do provozu
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o.

Z důvodu nevyhovujícího mostního svršku probíhá rekonstrukce mostu ev.č.54-020 u obce Moravský Písek za částečné uzavírky silnice I/54 z Bzence na Veselý nad Moravou. Pro zachování provozu na komunikaci 1. třídy bylo použito mostní provizorium typu MMS, na které byla převedena kyvadlově doprava z důvodu zachování obslužnosti komunikace. V rámci stavebních prací proběhlo zhotovení dočasných štětových stěn, demolice mostovky mostu a betonáž nové ŽB konstrukce.

NAŠE SLUŽBY