• Investor: Město Oslavany
  • Název projektu: Lávka přes řeku Oslavu „K Dědičné štole“
  • Cena díla: 2,6 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2021 - 2022
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o.
 
  • Investor: Město Oslavany
  • Název projektu: Lávka přes řeku Oslavu „K Dědičné štole“
  • Cena díla: 2,6 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2021-2022
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o.

Začátkem srpna 2021 byly zahájeny práce na výstavbě lávky pro cyklisty a pro pěší přes řeku Oslavu k Dědičné štole. Lávka slouží k propojení historického středu města (zámku) se zábavním parkem Permonium, kde se nachází rozhledna, bludiště, lanové centrum a další atrakce. Lávka umožnila propojení turistické trasy vedoucí městem s naučnou stezkou vedoucí za řekou. V těsné blízkosti lávky se nachází historická vstupní štola.

NAŠE SLUŽBY