• Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Název projektu: Silnice I/42 - Husovický tunel - sanace lokálních poruch stabební části tunelu
  • Cena díla: 4,8 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 07/2019 – 08/2019
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o.
 
  • Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Název projektu: Silnice I/42 - Husovický tunel - sanace lokálních poruch stabební části tunelu
  • Cena díla: 4,8 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 07/2019 – 08/2019
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o.

V červenci a srpnu 2019 společnost IDPS s.r.o. realizovala pro Ředitelství silnic a dálnic ČR opravu Husovického tunelu v Brně.

Byly provedeny injektáže smršťovacích trhlin stropních desek a obnovili jsme degradované výplně spár stěnových panelů sanační maltou. Spáry stěnových panelů s výrony a výluhy byly sanovány kompresními profily a trvale pružným tmelem. Byly provedeny sanace trhlin portálů a stěnových panelů s výluhy elastickým protikarbonatačním trhliny překlenujícím nátěrem.

NAŠE SLUŽBY