13. 9. 2019

V červenci a srpnu 2019 jsme realizovali pro Ředitelství silnic a dálnic ČR opravu Husovického tunelu v Brně. Byly provedeny injektáže smršťovacích trhlin stropních desek a obnovili jsme degradované výplně spár stěnových panelů sanační maltou. Spáry stěnových panelů s výrony a výluhy byly sanovány kompresními profily a trvale pružným tmelem. Byly provedeny sanace trhlin portálů a stěnových panelů s výluhy elastickým protikarbonatačním trhliny překlenujícím nátěrem. Stavba byla předána zhotoviteli s týdenním předstihem a nyní je již Husovický tunel po dvouměsíční výluce opět plně v provozu.

NAŠE SLUŽBY