20.12.2022

Dokončili jsme ve spolupráci se společností COLAS CZ, a.s. výstavbu splaškové kanalizace a výměnu vodovodního potrubí na Ivančicku.

V rámci projektu "Odkanalizování obce Nová Ves" se podařilo zajistit odvod splaškových vod přímo do ČOV Ivančice, díky čemuž nebude znečišťován přítok řeky Oslavy, jak tomu bylo doposud. Součástí projektu splaškové kanalizace byla také oprava všech místních komunikací dotčených stavbou.

Jsme rádi, že společnost IDPS s.r.o. dále pokračuje ve zlepšování stavu životního prostředí v regionu Ivančice-Oslavany.


NAŠE SLUŽBY