3. 6. 2021

Společnost IDPS s.r.o. realizovala v květnu v rámci projektu „Odkanalizování obce Nová Ves“ výstavbu kanalizačního výtlačného řadu mezi obcemi Nová Ves a Řeznovice na Ivančicku. Díky tomuto výtlačnému řadu se dostanou odpadní vody z obce Nová Ves až do čistírny odpadních vod v Ivančicích. Řízená bezvýkopová pokládka PE-potrubí průměru 125 mm byla provedena v délce 2070 m a trvala 2 dny. Současně s bezvýkopovou pokládkou probíhalo i elektronické geodetické zaměření polohy potrubí.

NAŠE SLUŽBY