• Investor: Obec Rohozec
  • Název projektu: Kanalizace a ČOV Rohozec
  • Cena díla: 53,5 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2023 – 2025
  • Zhotovitel: „Společnost ČOV Rohozec“
 
  • Investor: Obec Rohozec
  • Název projektu: "Kanalizace a ČOV Rohozec"
  • Cena díla: 53,5 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2023 – 2025
  • Zhotovitel: „IDPS s.r.o.+POHL cz, a.s.+AQUASYS spol. s.r.o.“

Společnost IDPS s.r.o. ve sdružení s firmou AQUASYS spol. s.r.o. od května realizuje nový projekt Kanalizace a ČOV Rohozec. Obec Rohozec leží 7 km severovýchodně od Tišnova. V obci Rohozec není vybudovaná kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Předmětem projektu je novostavba oddílné splaškové kanalizace a mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 250 ekvivalentních obyvatel.


NAŠE SLUŽBY