• Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  • Název projektu: "Oddílná kanalizace Babice u Rosic"
  • Cena díla: 84 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2024 – 2025
  • Zhotovitel: „IDPS s.r.o. x COLAS CZ, a.s. x POHL cz, a.s.“
 
  • Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  • Název projektu: "Oddílná kanalizace Babice u Rosic"
  • Cena díla: 84 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2024 – 2025
  • Zhotovitel: „ICP Babice“

Společnost IDPS v rámci své činnosti ve výstavbě inženýrských sítí navazuje dalším projektem, a to výstavbou "Oddílné kanalizace v Babicích u Rosic". Realizace tohoto projektu odstartovala v lednu 2024 a obsahuje 3,9 km splaškových stok, výtlačný řad a čerpací stanici uloženou v suché jímce.


NAŠE SLUŽBY