• Investor: Město Ivančice
  • Název projektu: Oprava dešťové kanalizace Řeznovice a Oprava dešťové kanalizace Hrubšice
  • Cena díla: 24,9 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 05/2019 – 12/2020
  • Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. + IDPS s.r.o.
 
  • Investor: Město Ivančice
  • Název projektu: Oprava dešťové kanalizace Řeznovice a Oprava dešťové kanalizace Hrubšice
  • Cena díla: 24,9 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 05/2019 – 12/2020
  • Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. + IDPS s.r.o.

Společnost IDPS s.r.o. realizovala v období 5/2019 – 12/2020 opravu dešťové kanalizace v obci Hrubšice na Ivančicku. Původní jednotnou kanalizaci, která prošla celkovou opravou, mohou nyní občané Hrubšic využívat výhradně pro odvod dešťové vody. Odpadní vody jsou již odváděny do čistírny odpadních vod novou splaškovou kanalizací, již jsme v Hrubšicích taktéž realizovali. Vyústění dešťové kanalizace se nachází v nejnižším bodě obce a umožňuje návrat čisté dešťové vody zpět do přírody. Výsledkem realizace obou projektů je zlepšení kvality vody v řece Jihlavě.


NAŠE SLUŽBY