• Investor Obec Drnovice
  • Název projektu: Vybudování vodovodu, kanalizace a komunikace v obci Drnovice
  • Cena díla:  19,5 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 04/2018 – 10/2018
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + Přemysl Veselý, s.r.o. + POHL cz, a.s.
 
  • Investor Obec Drnovice
  • Název projektu: Vybudování vodovodu, kanalizace a komunikace v obci Drnovice
  • Cena díla:  19,5 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 04/2018 – 10/2018
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + Přemysl Veselý, s.r.o. + POHL cz, a.s.

NAŠE SLUŽBY